Basınç Odası

Basınç odası çelikten yapılmış, içerisine hava verilerek basınçlanabilen, içeride bulunan kişilere % 100 oksijen soluma olanağı sağlayan kabinlerdir. HBOT uygulamalarında hastaların büyük çoğunluğu normalde içinde bulunduğumuz atmosferik basıncın 2-2,5 katı basınç altında oksijen solurlar. Basınç odasının yanlarında lumboz olarak adlandırılan dışarıdan içerinin, içeriden dışarının gözlenmesine yarayan pencerelermevcuttur. Basınç odası içinde hastaların rahat bir biçimde oturmaları için koltuklar bulunmaktadır. Hastalar sedye üstündeki hastalar yatar vaziyette de tedaviye alınabilirler.

Hiperbarik Oksijen" normal atmosfer basıncının (760 mm Civa) 2, 2.5, 3 katına kadar arttırılarak özel olarak imal edilmiş bir basınç odasında ve konforlu bir ortamda, hastaya %100 Oksijen solutulmasıyla gerçekleştirilen sistematik bir tedavi şeklidir. Örneğin 3 atmosferlik basınç altında %100 oksijen solunduğu zaman dokulara temiz kan götüren atardamar kanındaki oksijen kısmi basıncı 20 katına çıkar.

Basıncı artmış oksijen etkinliği artmış oksijendir ve doku düzeyinde birçok olumlu etkiler yapar. Bu etkiler arasında yeni damar gelişimi ve yara iyileşmesini sağlayan kollajen-fibroblast üretiminin artması mikrop bulaşmış dokulardaki bakterileri öldürerek vücudu koruyan hücrelerin etkinliklerini arttırması sayılabilir. İşte Hiperbarik Oksijen bu etkileri sayesinde doku düzeyindeki düşük oksijen basıncı nedeniyle bir türlü antibiyotiklere ve cerrahi tedaviye yanıt vermeyen kronikleşmiş yaralar, kaynamamış mikrop bulaşmış kırıklar, yanık yaraları ve oksijensiz ortamda hızla üreyen bakteri gruplarına bağlı enfeksiyonların iyileşmesi için etkili bir destek sağlanmış olur.

Hiperbarik oksijen tedavisi etkileri;
* Plazmada çözünen oksijen miktarı artar
* Hipoksik dokuların oksijenasyonu sağlanır
* Anaerobik bakterilerin üremesi durdurulur
* Bazı antibiyotikler ile sinerjistik etki sağlanır
* Vazokonstriksiyon sayesinde ödem azalır
* Karbonmonoksit ve siyanid zehirlenmesinde sitotoksik etkiyi önler
* Yara bölgesindeki lökosit aktivasyonu güçlenir
* Yara bölgesinde yeni damar oluşumunu (angiogenesis) sağlar
* Yara bölgesinde konnektif doku oluşumunu uyarır
Hiperbarik oksijen tedavisinin kullanıldığı hastalıklar;
* Dekompresyon hastalığı (vurgun)
* Hava ve gaz embolisi
* Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
* Gazlı gangren
* Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fas, fasya)
* Crush yaralanmaları, kompartman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler.
* Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
* Kronik refrakter osteomiyelit
* Aşırı kan kaybı
* Radyasyon nekrozları
* Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
* Termal yanıklar
* Beyin absesi
* Anoksik ensefalopati
* Ani işitme kaybı
* Retinal erter oklüzyonu
* Kafa kemikleri, sternum ve vertebralakarın akut osteomiyelitleri

Basınç ile Selülit Tedavisi

Hava basıncı ile kan ve lenf dolaşımını harekte geçiren bu yöntem, selülit tedavisinde çok etkilidir. Bir güzellik uzmanı ya da estetisyen tarafından uygulanan basınç tedavisi, kişiye özel programla birlikte uygulanır.
Bu metodda, bacaklar sarılır. Hava basıncı ile çalışan bir odaya girilir. Çok dikkatlice yavaş yavaş, hava basıncı azaltılır. Bununla da lenfatik dolaşım ve kan dolaşımı harekete geçer.