Basınç Tedavisi

Özel bir hava kamarası sistemi yoluyla lenfatik drenaj yapan araçlar. Bu sistemde ödemi çözen ve sıvı muhafaza eden şekilde uç noktalara düzenli baskı uygulanır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) bir basınç odasında tümüyle basınç altına alınan hastaya aralıklı olarak % 100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemidir.

Lenf veya derin toplardamar hastalıklarında hastaların bacak veya kollarında şişlik, ayakta kalınca kramp şeklinde ağrı, yorgunluk, gerginlik hissi olur. Basınç tedavisi hastaların bu problemini azaltmaya ya da kaldırmaya yönelik bir tedavi yöntemidir. Tedavi, bulguların derecesine göre günde 30 dakika ila 2 saate ulaşan seanslar halinde,toplam 2 hafta süre ile yapılmaktadır.