Çakralar Hakkında Genel bilgi


Vücutta yedi ana Çakra vardır ve her Çakra bir salgı beziyle ilgilidir:

1. Kök Çakrası (Kundalini-masumiyet)

Üreme organlarıyla ilgilidir. Bu çakra belkemiğimizin sonuna bağlı olup, bacaklarımızın arasından yere doğru yönelir. Rengi kırmızıdır. Bağlantılı olduğu element "toprak"tır ve yaşama içgüdüsü, bedene ve fizik plana bağlılık eğilimi ile alakalıdır. Yaşama isteğimizi ve canlılığımızı destekler. Dengeli çalışması, bedensel sağlık, güvenlik duygusu ve yaşama sevinci olarak tezahür eder. Bu çakra cinsel beze tekabül eder.

2. Haç Çakrası (Yaratıcılık)Böbreküstü bezleriyle alakalıdır. Rengi turuncudur. Karın bölgesinin alt kısmında yer alır. Bağlantılı olduğu element "sudur ve cinsellik duyumları ile alakalıdır. Dengeli çalışması, duyumsal yoğunluk, cinsel doyum ve değişimi kabul etme becerisi olarak tezahür eder.

3. Güneş Sinir Ağı Çakrası (Huzur)

Pankreas bezini yönetir. Rengi sarıdır. Duygusal bedenimizle bağlantılı olup, arzularımızı, yaratıcılığımızı ve ilişkilerimizi yönlendirir. Kişisel güç, irade, özsaygı duygularımız bu çakra ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element "ateş"tir. Dengeli çalışması, enerji, verimlilik, çabuk karar verebilme ve güç faktörünü baskıcı olmadan kullanabilme yetisi olarak tezahür eder.

4. Kalp Çakrası (Sevgi ve şefkat)

Timüs bezi ile ilgilidir. Dokunma duyumuzu kontrol eder. Sevgi ve şefkat duygularımız ile ilintilidir. Bağlantılı olduğu element "hava"dır. Sağlıklı çalıştığında, sevgi, şefkat, barış ve güçlü bir adalet anlayışı olarak tezahür eder.

5. Gırtlak Çakrası (İletişim)Tiroit bezini yönetir. Beşinci çakramız boğazımızdadır. Rengi parlak mavidir. Sanatsal yaratıcılığımız ve kendimizi ifade etmemiz için gereken enerjiyi sağlar. Bu çakra dünyaya açılan penceredir.

6. Alın Çakrası (Üçüncü Göz -affedicilik)


Hipofiz bezi ile bağlantılıdır. Rengi çivit mavisidir. Aynı zamanda "üçüncü göz çakrası" olarak da bilinen bu çakra, iki kaşın ortasında yer alır. Sezgilerimiz, duru görü, hayal gücümüz için gereken enerjiyi sağlar.

7. Tepe Çakrası (Bütünleşme)


İpofiz bezi ile alakalıdır. Yedinci çakramız başımızın tepesinde tam ortasındadır. Rengi mordur. Taç çakra olarak da bilinen bu çakra, saf farkındalık olarak bilinen bilinç seviyesine karşı gelir. Beş duyunun algılayamadığı, zaman - mekân ötesi birlik âlemiyle bağlantı noktamızdır. Bilgeliğimizin ve ruhsallığımızın gelişmesi ve anlayışlılığımızın artması için gereken enerjiyi sağlar.

ÇAKRALARIN FONKSİYONLARI
ÇAKRA 7: Vücudun tüm fonksiyonlarını kontrol eder.
İlgili sistem ve organlar: Beyin ve sinir sistemi, iskelet sistemi, kaslar
Bağlı hastalıklar: Kemik, eklem ve kas ağrıları, Akıl ve sinir hastalıkları, Uykusuzluk, depresyon, aşırı duyarlılık, Baş ağrısı

ÇAKRA 6: Sezgiyi kontrol eder.
İlgili sistem ve organlar: Sinir sistemi
Bağlı hastalıklar: Yolculuk hastalıkları (vapur, uçak tutması.) Zekâ geriliği, Unutkanlık, korku, stres

ÇAKRA 5:
Solunum sistemi ve 5 duyuyu kontrol eder.
İlgili sistem ve organlar: Burun, ağız, boğaz, nefes borusu, akciğerler, Kulaklar, gözler, cilt
Bağlı hastalıklar: Öksürük, alerjiler, grip, astım, görme bozuklukları, cilt hastalıkları, işitme sorunları, Tepkilerde yavaşlama, huzursuzluk

ÇAKRA 4: Kan dolaşım sistemini kontrol eder.
İlgili sistem ve organlar: Kalp, damarlar, lenf bezleri
Bağlı hastalıklar: Kolesterol, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, Kalp ve damar hastalıkları- Sevgisizlik, anlaşılamama korkusu, kendine acıma

ÇAKRA 3: Sindirim sisteminin tüm fonksiyonlarını kontrol eder.
İlgili sistem ve organlar: Mide, pankreas, safra kesesi, karaciğer, bağırsaklar, Böbrekler, dalak, mesane
Bağlı hastalıklar: Mide ülserleri, karaciğer hastalıkları, sindirim bozuklukları, İshal - peklik, pankreas iltihapları, böbrek enfeksiyonları, Tatminsizlik, maddiyata bağlanma, aşırı sinirlilik

ÇAKRA 2: Cinsel organları kontrol eder.
İlgili sistem ve organlar:Erkekte ; Penis , Prostat ,Testisler Kadında ; Vajina, Yumurtalıklar, Rahim, Fallop tüpleri
Bağlı hastalıklar: Prostat iltihapları, cinsel sorunlar, rahim enfeksiyonları- Cinsel soğukluk, iktidarsızlık, ağrılı ve düzensiz regller- Erken boşalma, Özgüven eksikliği

ÇAKRA 1: Enerji sisteminin merkezi.
İlgili sistem ve organlar: Tüm fizyolojik ve psikolojik beden, bağışıklık sistemi
Bağlı hastalıklar: Fiziksel ve psikolojik direncin kırılması, Duygularda belirsizlik ve kararsızlık

Eterik beden nedir?
Eterik beden şekil ve boyut olarak fiziksel bedene benzer ve hayat enerjisini mide çakrası yoluyla güneşten, ve kök şakra yoluyla dünyadan alır. Bu enerjiyi depolayarak çakralar ve kozmik enerji taşıyan 350.000 görünmeyen enerji odaklarına dağıtır; bunlar da bu enerji ile sürekli olarak fiziksel bedende akan enerji şebekesini besler.

Organizmanın enerji ihtiyacı tam olarak karşılanmışsa, eterik beden aşırı enerjiyi çakralardan ve deri gözeneklerinden dışarıya verir. Gözeneklerden çıkan enerji akımı 5 cm. kadar uzakta durur ve auranın bir parçası olan eterik aurayı oluşturur. Bu ışınlar fizik bedeni koruyucu bir tabaka gibi kuşatır. Hastalık yapıcı mikropların ve zararlı maddelerin bedene girmesini engeller ve aynı anda çevreye sürekli bir yaşam enerjisi yayar.

Bedenin doğal ihtiyaçlarıyla uyumlu olmayan bir yaşam tarzı (stres, sağlıksız beslenme, aşırı alkol, nikotin ve ilaç kullanımı) ile birlikte olumsuz düşünceler ve duygular da eterik yaşam gücünü harcayıp enerji yayılımının kuvvetini ve yoğunluğunu azaltır. Böylece aurada bir takım zayıf bölgeler oluşur. Usta biri auradaki bu hastalık yapıcı mikropların bedene girmesine neden olan gedikler ve çatlakları görebilir. Ayrıca, yaşam enerjisi bu çatlaklardan dışarı sızabilir. Bu yüzden eterik beden sağlık aurası olarak da bilinir ve hastalıklar daha ortaya çıkmadan yapılan bir eterik beden taramasında teşhis ve tedavi edilebilirler.